หมายเลข ID หัวข้อ : 00203189 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/11/2018

ฟังก์ชัน Party Chain ไม่มีเสียงจากขั้วต่อแจ็ค Audio In หรือ Microphone ออกไปให้กับ ลำโพง Party Guest

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การเปิดฟังก์ชัน Party Chain หรือ Wireless Party Chain, ลำโพง Party Host จะไม่ให้เอาท์พุทเสียงใด ๆ ไปให้กับลำโพง Party Guests จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับ AUDIO IN หรือ Microphone (MIC Jack).

เสียงจาก MIC Jack จะออกมาที่ลำโพงที่เชื่อมต่อด้วยกันอยู่เท่านั้น.