หมายเลข ID หัวข้อ : 00203616 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้กับ macOS Mojave (10.14) สำหรับผลิตภัณฑ์ในด้านภาพดิจิทัลและ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เลือกหมวดของผลิตภัณฑ์ .

Digital Imaging

  • กล้องถ่ายภาพดิจิทัล α (alpha): กำลังทำการทดสอบ
  • กล้อง Cyber-shot: กำลังทำการทดสอบ
  • กล้องบันทึกภาพวิดีโอดิจิทัล: กำลังทำการทดสอบ
  • กล้อง Bloggie / Webbie HD กำลังทำการทดสอบ
  • อุปกรณ์เสริม: กำลังทำการทดสอบ
  • ซอฟต์แวร์แอปปลิเคชัน
  • ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ(เฟิร์มแวร์):กำลังทดสอบ