หมายเลข ID หัวข้อ : 00202708 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/10/2018

ไฟ LED ทีวี ไม่ติดสว่างเป็นสีเหลืองอำพัน เมื่อฉันตั้งค่า Timer หรือ Sleep Timer

    เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ทำการรีเซ็ตทีวี.
    สำหรับวิธีการรีเซ็ตทีวี ให้อ้างอิงกับ วิธีการรีสตาร์ท (รีเซ็ต) Android TV™

    *Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC