หมายเลข ID หัวข้อ : 00203174 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/10/2018

การตั้งค่าที่แนะนำเมื่อถ่ายภาพแบบพอร์เทรตด้วยตนเองด้วย DSC-RX0 โดยใช้ VCT-SGR1 Shooting Grip

  ค่าการตั้งค่าที่แนะนำสำหรับการถ่ายภาพนิ่ง

  เมื่อถ่ายภาพแบบ พอร์เทรตด้วยตนเอง ท่านไม่สามารถจะใช้จอมอนิเตอร์เพื่อทำการตรวจเช็คดูว่ากล้องจะมีการโฟกัสบนวัตถุได้หรือไม่. ดังนั้น,จึงแนะนำให้ท่านเปิดสัญญาณออดิโอเพื่อแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อกล้องมีการโฟกัสได้แล้วโดยเสียงบิ๊ป. ตั้งค่า Face Detection ไปเป็น On เพื่อเปิดสัญญาณออดิโอ.

  ขั้นตอนการเซ็ตอัปกล้อง

  1. เลือกที่ MENU ->  (Camera Settings1) -> Shoot Mode -> Intelligent Auto.
  2. เลือกที่MENU ->  (Camera Settings1) -> Focus Mode -> Single-shot AF.
  3. เลือกที่ MENU ->  (Camera Settings1) -> Face Detection -> On.
  4. เลือกที่ MENU ->  (Camera Settings2) -> Audio signals -> On.

  ขั้นตอนการถ่ายภาพ

  1. ระยะทางของการถ่ายภาพที่ต่ำที่สุดจะประมาณ 50 ซม. จากเลนส์. ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากล้องอยู่ห่างจากหน้าของท่านอย่างน้อย 50 ซม.

   [1]: 50 ซม.หรือมากกว่า
    
  2. กดที่ปุ่ม PHOTO บน VCT-SGR1 ลงไปครึ่งหนึ่งเพื่อทำการโฟกัส. เมื่อกล้องปรับโฟกัสบนวัตถุได้แล้ว ท่านอาจจะได้ยินเสียงสัญญาณ.
    
  3. กดที่ปุ่ม PHOTO ลงไปเต็มที่เพื่อทำการถ่ายภาพ.
    

  การตั้งค่าที่แนะนำสำหรับการบันทึกภาพยนตร์

  เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์ของท่านเอง, แนะนำให้ท่านตั้ง NEAR Mode in PF ไปที่ On. ท่านสามารถทำการโฟกัสได้ในช่วงของระยะห่างประมาณ 50 ซม.ถึง 1 ม. เมื่อตั้งค่าของ Face Detection ไปที่ On, กล้องจะทำการตรวจหาใบหน้าของวัตถุและทำการปรับการตั้งค่าเปิดรับแสง และทำการโปรเซสภาพให้โดยอัตโนมัติ.

  ขั้นตอนการเซ็ตอัปกล้อง

  1. เลือกที่ MENU ->  (Camera Settings1) -> Shoot Mode -> Intelligent Auto.
  2. เลือกที่ MENU ->  (Camera Settings1) -> Focus Mode -> Preset Focus.
  3. เลือกที่ MENU ->  (Camera Settings1) -> NEAR Mode in PF -> On.
  4. เลือกที่ MENU ->  (Camera Settings1) -> Face Detection -> On.

  ขั้นตอนการถ่ายภาพ

  1. รักษาระยะห่างใบหน้าของท่านให้อยู่ภายในช่วงประมาณ 50 ซม. ถึง 1 ม. จากตัวเลนส์. กล้องนี้สามารถจะปรับโฟกัสในช่วงนี้ให้ได้.

   [1]: 50 ซม. ถึง 1 ม.
    
  2. เริ่มทำการบันทึกภาพยนตร์โดยการกดที่ปุ่ม MOVIE บนตัว VCT-SGR1.