หมายเลข ID หัวข้อ : 00202571 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2019

จำนวนวัตต์สูงสุดของเครื่องรับ AV ที่ส่ามารถเชื่อมต่อกับ CENTER SPEAKER IN คือเท่าใด?

    ท่านสามารถเชื่อมต่อเครื่องรับ AV ที่มีเอาท์พุทขนาด 200 W กับลำโพง 8 โอห์มได้.