หมายเลข ID หัวข้อ : 00201495 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/11/2018

การอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อการยกระดับด้านความปลอดภัย

  เรียนลูกค้าโซนี่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

   

  เราได้ปล่อยการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อยกระดับด้านความปลอดภัยให้กับ BRAVIA TV ในบางรุ่น เพื่อแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับแอปพลิเคชัน “Photo Sharing Plus”

   

  การอัปเดตด้านความปลอดภัย

  ซอฟต์แวร์อัปเดตนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในแอปพลิเคชัน “Photo Sharing Plus”

  ช่องโหว่เหล่านี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้บนเครือข่ายเดียวกัน

       - Stack buffer overflow

       - Directory Traversal

       - Command Injection

   

  การแก้ไขปัญหา

  หาก BRAVIA TV ของท่านได้ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อรับการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็ควรได้รับการอัปเดตแล้วเป็นที่เรียบร้อย

  อย่างไรก็ตาม หาก BRAVIA TV ของท่านไม่ได้ตั้งค่าเพื่อรับการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ โปรดดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์สนับสนุนของ Sony เพื่อตรวจสอบว่า BRAVIA TV ของท่านได้รับการอัปเดตแล้ว โปรดไปที่หน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ล่าสุดสำหรับรุ่นของท่าน และ ทำตามคำแนะนำเพื่อตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของทีวี หาก BRAVIA TV ของท่าน ยังไม่ได้รับการอัปเดตเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุด โปรดทำตามคำแนะนำในหน้าดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งการอัปเดต

   

  โปรดคลิก ที่นี่ เพื่อดูรายชื่อรุ่นและหน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

  เราขอขอบคุณ Fortinet ที่พวกเขาสนับสนุนรายงานช่องโหว่ด้านความปลอดภัยนี้