หมายเลข ID หัวข้อ : 00202575 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/03/2019

โหมด Netflix calibrated คืออะไร? (A9F, Z9F ซีรีสฺ์)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เป็นโหมดคุณภาพของภาพที่ท่านสามารถเลือกได้เฉพาะเมื่อดู Netflix, เพื่อดูคอนเทนท์ด้วยภาพที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับที่โปรดิวเซอร์ตั้งใจไว้.