หมายเลข ID หัวข้อ : 00202603 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/09/2018

การใช้งานกล่องเซ็ตทอป(กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม) ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี

    ท่านสามารถสั่งงานกล่องเซ็ตทอป(กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม) ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่านได้ โดยการเชื่อมต่อ IR Blaster เข้ากับทีวีของท่าน และทำการเซ็ตอัป IR Blaster ให้เสร็จสิ้น.

    โดยการกดที่ปุ่ม STB MENU (หรือปุ่มEXT.BOX MENU), เมนูcable/satellite box จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.
    ท่านยังสามารถสั่งงานกล่องเครื่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียมของท่านได้โดยใช้ปุ่ม GUIDE บนตัวรีโมทคอนโทรลทีวีของท่าน.