หมายเลข ID หัวข้อ : 00200415 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2018

การปิดฟังก์ชัน รับและเล่นกลับอัตโนมัติสำหรับรูปภาพที่อัปโหลดไปให้กับ PlayMemories Online

    ขอขอบคุณท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Sony.

    เรามีความเสียใจที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า ฟังก์ชันการรับและเล่นกลับอัตโนมัติสำหรับรูปภาพที่อัปโหลดไปให้กับ PlayMemories Online ในเครื่อง Digital Photo Frame รุ่น DPF-WA700 / W700 จะถูกปิดการใช้งานตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2018 เป็นต้นไป.

    เริ่มและหลังจากวันที่ 30 กันยายนเป็นนต้นไป, กรุณาใช้ฟังก์ชันบริการอีเมล์ของอุปกรณ์นั้นในการรับรูปภาพใหม่.

    เราขออภัยท่านเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกและขอขอบคุณท่านที่กรุณาเข้าใจ.