หมายเลข ID หัวข้อ : 00199995 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/07/2018

การใช้การยกเลิกเสียงนอยส์รบกวน(Noise Cancellation)ในหูฟังของท่านเมื่อเดินทางในเครื่องบินหรือรถไฟ

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Noise Cancellation (NC) สามารถจะใช้เป็นฟีเจอร์อำนวยความสะดวกในการปิดกั้นเสียงแบคกราวด์ในสถานที่มีเสียงรบกวนเช่นในรถไฟหรือในเครื่องบินได้.

อย่างไรก็ตาม, หูฟังของท่านจะเข้าสู่ [Auto Power Mode] ถ้าหากไม่มีการเล่นเพลงผ่านไปนาน 5 นาที.

เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องนี้, ท่านสามารถจะใช้สายสเตอริโอที่ให้มาด้วยในตอนที่ท่านซื้อเครื่องของท่าน.

  1. เปิดเพาเวอร์หูฟังของท่านโดยที่เชื่อมต่อสายหูฟังไว้ด้วย.
    หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านโดยใช้การเชื่อมต่อทาง Bluetooth ได้เมื่อมีการเชื่อมต่อกับสายหูฟัง.
     
  2. ต้องมั่นใจว่ามีการตั้งค่าของฟังก์ชันยกเลิกเสียงนอยส์รบกวนนี้ไปที่ ONแล้ว.
    หมายเหตุ: ไฟแสดงที่ปุ่ม NC จะติดสว่างเป็นสีเขียว.

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เล่นกลับ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องเล่น MP3 ต่อไปโดยไม่ต้องเล่นเพลงจริง ๆ 
วิธีนี้จะเป็นการป้ิองกันหูฟังไม่ให้เข้าสู่ [Auto Power Mode].