หมายเลข ID หัวข้อ : 00203639 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/02/2019

[VIDEO] เปิดกล่อง Android TV X90F ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

วิดีโอต่อไปนี้ จะแนะนำวิธีการเปิดกล่อง Android TV X90F ซีรีส์.

บทช่วยสอน:
เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube

หมายเหตุ: ชื่อรุ่นและการออกแบบตัวเครื่องที่แท้จริง อาจจะแตกต่างไปได้ตามภูมิภาค.

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับ Setup Guide/Startup Guide สำหรับทีวีของท่าน.