หมายเลข ID หัวข้อ : 00199666 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/06/2018

ประกาศสำหรับท่านเจ้าของ BRAVIA TV: การยุติการให้บริการของฟังก์ชัน 500px ที่มีอยู่ใน Sony BRAVIA TV รุ่นปี 2014 ถึงรุ่นปี 2018

    เรียน ท่านลูกค้าโซนี่ที่ทรงเกียรติ,

    เนื่องจาก การสิ้นสุดสัญญาระหว่างผู้ให้บริการนี้และโซนี่ ฟังก์ชัน 500px จึงมีการยุติลงไปด้วย. ไอคอน 500px จะไม่มีแสดงในทีวีรุ่นที่ได้รับผลกระทบ หลังวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป.

    เราขอขอบคุณท่านที่เข้าใจและขออภัยในความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น.

    กรุณาคลิก ที่นี่ สำหรับดูรายชื่อรุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ.