หมายเลข ID หัวข้อ : 00199592 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/08/2018

ในระหว่างการเล่นกลับ 4K UHD, ภาพ 4K ไม่สามารถแสดงออกมาได้

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กรุณาตรวจสอบดูว่าท่านใช้สาย HDMI แบบใดอยู่. เราแนะนำให้ใช้สาย 4K HDMI (สาย High Speed HDMI ที่มีแบนด์วิดธ์ 18Gbps) หรือสาย Premium high Speed HDMI สำหรับ คอนเทนท์ 4K UHD.