หมายเลข ID หัวข้อ : 00199853 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/07/2021

ฉันไม่สามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ของกล้องได้

  ถ้าหากซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ของกล้องไม่สามารถทำการอัปเดตได้ ให้ตรวจเช็คดูดังต่อไปนี้

  เมื่อการอัปเดตไม่เริ่มทำงาน:

  ตรวจเช็คดูรายการตรวจเช็คต่าง ๆ ด้านล่าง.

  • ตรวจสอบดูให้มั่นใจว่ามีกำลังไฟในแบตเตอรี่ที่เพียงพอ หรือกล้องมีการเชื่อมต่อกับตัว AC Adaptor อย่างถูกต้องแล้ว
   หมายเหตุ: การอัปเดตนี้จะไม่เริ่มทำงานถ้าหากระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ต่ำกว่า 3 ()
  • ตรวจสอบดูให้มั่นใจว่ากล้องเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้ในโหมด หน่วยความจำขนาดใหญ่ (Mass Storage)
   1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
   2. เปิดกล้องขึ้นมา และตรวจสอบดูให้มั่นใจว่าการตั้งค่าของการเชื่อมต่อ USB (USB Connect) ในเมนูกล้องมีการตั้งไปที่ หน่วยความจำขนาดใหญ่ (Mass Storage)
   3. ในระหว่างกล้องเปิดอยู่, ให้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB และเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาอีกครั้ง
   4. ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีพอร์ต USB หลายพอร์ต ให้ลองขั้นตอนที่ 1-3 กับพอร์ต USB ที่แตกต่างกันนั้น
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ที่ถูกต้องสำหรับกล้องและคอมพิวเตอร์นั้น
   หมายเหตุ:
   • ดาวน์โหลดไฟล์ ต่างกันไปตามกล้อง การอัปเดตจะไม่เริ่มทำงาน ถ้าหากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไม่ตรงกับรุ่นของกล้อง
   • มีไฟล์สำหรับดาวน์โหลดที่แตกต่างกันสำหรับ Windows (นามสกุลของไฟล์.exe) และ Mac (นามสกุลของไฟล์.dmg)

  เมื่อท่านใช้ Mac:

  ขึ้นอยู่กับกล้องท่านอาจจะต้องเปิดซอฟต์แวร์ตัวอื่นในคอมพิวเตอร์ Mac ของท่านก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อกล้องผ่าน USB สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหน้าการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องนั้น ลองทำการอัปเดตอีกครั้งหลังทำการเปิดซอฟต์แวร์ตัวอื่นดู

  เมื่อการอัปเดตไม่สามารถทำงานได้สำเร็จ(หน้าจอกล้องเปลี่ยนเป็นสีดำ และไม่มีการตอบสนองอย่างน้อย 15 นาที ฯลฯ.):

  ให้ลองทำการการอัปเดตใหม่อีกครั้งโดยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออก และใส่เข้ากลับเข้าไปใหม่ หลังจากผ่านไปหลายนาที
  3. เริ่มการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
  4. เปิดกล้องขึ้นมา และตรวจสอบดูให้มั่นใจว่าการตั้งค่าของการเชื่อมต่อ USB (USB Connect) ในเมนูกล้องมีการตั้งไปที่ หน่วยความจำขนาดใหญ่ (Mass Storage)
  5. ในระหว่างกล้องเปิดอยู่, ให้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB และเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาอีกครั้ง