หมายเลข ID หัวข้อ : 00199189 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/06/2018

ข้อผิดพลาด: Access is denied (เข้าใช้งานไม่ได้). (Micro-Vault)

  ถ้าหากมี Access is deniedแสดงขึ้นมาเมื่อทำการถอดรหัสโดยใช้ Easy Lock, ให้ลองทำดังต่อไปนี้.

  1. ถ้าหากท่านทำการถอดรหัสไฟล์ต่อไปนี้และมีไฟล์อยู่แล้วในปลายทางของการถอดรหัส, จะมีข้อความ Access is denied แสดงขึ้นมาและการทำงานจะหยุดลง.
   ไฟล์แบบ Read-only (อ่านอย่างเดียว), ไฟล์แบบซ่อนไว้, ไฟล์ระบบ
   เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ลบไฟล์ในการถอดรหัสนั้นออกไป.

  2. ถ้าหากท่านระบุตำแหน่งที่จะดำเนินการ ที่ซึ่งยูสเซอร์ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงได้สำหรับปลายทางการเข้ารหัส หรือปลายการถอดรหัสนั้น, ข้อความ Access is denied จะแสดงขึ้นมาและการทำงานจะหยุดลงไป.
   เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้เปลี่ยนปลายทางของการเข้ารหัสหรือปลายทางการถอดรหัสนั้น และดำเนินการใหม่อีกครั้ง.