หมายเลข ID หัวข้อ : 00197973 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2018

ข้อความที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดของ YouTube

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Sony TV ของท่านอาจจะแสดงข้อความแสดงความผิดพลาด(Error 400) บนหน้าจอเมื่อรับชม YouTube, การถ่ายทอดสด(Live Broadcast) จากเสาอากาศ/เคเบิล/ดาวเทียม หรือผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทาง HDMI. หรือ แอปพลิเคชัน YouTube ของท่านอาจจะไม่เปิดขึ้นมา หรือไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้. ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้อบกพร่องที่มาจากทีวี.

ปัญหาเหล่านั้นขณะนี้ได้รับการแก้ไขไปแล้ว; อย่างไรก็ตาม, ถ้าหากท่านยังพบกับปัญหาเหล่านั้น, เราขอแนะนำให้่ท่านทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร? 

ฉันเป็นเจ้าของเครื่อง 

 

Sony Android TV

เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้, กรุณาเคลียร์ข้อมูลแอปจากแอปพลิเคชัน YouTube:

 1. เลือกที่ [HOME] > [Settings] > [Apps]

 2. เลือกที่ [YouTube]

 3. เลือกที่ [Clear data] > [OK]

 

 

Sony Smart TV

เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้, ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

สำหรับ W9xxA, W8xxA, W7xxA, W6xxA, X90xxA, X85xxA, X95xxB, X90xxB, X85xxB, W9xxB, W8xxB, W7xxB และ W6xxB

 • ปรับค่าเริ่มต้นการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ และลบคุ็กกี้ทั้งหมดออกไป:
 1. เลือกที่ [Home]

 2. เลือกที่ [Application]

 3. เลือกที่ [Internet Browser]

 4. เลือกที่ [Options]

 5. เลือกที่ [Browser Settings]

 6. เลือกที่ [Delete all Cookies]

 7. เลือกที่ Yes.

 

สำหรับ R3xxC, R4xxC, R5xxC, W7xxC, W7xxD, W6xxD, W7xxE, W6xxE, X70xxE, X67xxE, W6xxF ซีรีส์

 • การปรับค่าเริ่มต้นข้อมูลส่วนบุคคลของทีวี :
 1. เลือกที่ [HOME] > [Settings]

 2. เลือกที่ Customer Support.

 3. เลือกที่ [Initialize Personal Information]

 4. เลือกที่ OK.