หมายเลข ID หัวข้อ : 00197973 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

แอป YouTube ไม่เปิดขึ้นมา หยุดค้าง หรือมีข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นมา

Error: YouTube หยุดแสดงบนหน้าจอทีวีในทันที / เมื่อเปิด YouTube ไม่มีการเริ่มแสดงจากหน้าจอแรก / ข้อผิดพลาด: Error 400 แสดงขึ้นมาเมื่อเปิดแอป YouTube จาก All Apps / ไม่สามารถดู YouTube โดยใช้ Internet Browser ได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว เกิดความล้มเหลวในการเชื่อมต่อชั่วคราว ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ทำลองตามดังต่อไป
  ชนิดของทีวีของท่านจะเป็นตัวกำหนดขั้นตอนในการทำเพื่อแก้ปัญหา

  Sony Android TV™

  รุ่นอื่นที่ไม่ใช่ Sony Android TV (ที่ออกในปี 2553 และ 2554)

  รุ่นอื่นที่ไม่ใช่ Sony Android TV (ที่ออกในปี 2559 หรือที่ใหม่กว่า)