หมายเลข ID หัวข้อ : 00197973 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/04/2021

แอป YouTube ไม่เปิดขึ้นมา หยุดค้าง หรือมีข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นมา

ข้อผิดพลาด: YouTube หยุดแสดงกะทันหันบนหน้าจอทีวี/ เมื่อเปิด YouTube ไม่มีการเปลี่ยนไปจากหน้าจอแรก/ ข้อผิดพลาด: Error 400 แสดงขึ้นมาเมื่อเปิดแอป YouTube จาก All Apps./ ไม่สามารถดู YouTube โดยใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว เกิดความล้มเหลวในการเชื่อมต่อชั่วคราว ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ทำลองตามดังต่อไป
  ชนิดของทีวีของท่านจะเป็นตัวกำหนดขั้นตอนในการทำเพื่อแก้ปัญหา

  Sony Android TV™ และ Google TV

  ทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Sony Android TV / Google TV (ออกในปี 2556 และ 2557)

  ทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Sony Android TV / Google TV (ออกในปี 2558 หรือที่ใหม่กว่า)