หมายเลข ID หัวข้อ : 00197973 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/08/2018

แอป YouTube เปิดใช้งานไม่ได้, หยุดทำงาน หรือ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น

ข้อผิดพลาด: YouTube หยุดการทำงานปรากฏขึ้นอย่างกะทันหันบนหน้าจอทีวี ขณะที่เปิดใช้งาน YouTube และไม่ดำเนินการต่อจากนั้น / ข้อผิดพลาด: Error 400 ปรากฏขึ้น ขณะที่เปิดใช้งานแอป YouTube จากหน้าแอป (All Apps) / ไม่สามารถรับชม YouTube ได้โดยใช้ Internet Browser

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Sony TV ของท่านอาจจะแสดงข้อความผิดพลาด (Error 400) บนหน้าจอขณะที่รับชม YouTube, การถ่ายทอดสด (Live Broadcast) ผ่านทางเสาอากาศ/เคเบิล/ดาวเทียม หรือ ผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทาง HDMI หรือ แอปพลิเคชัน YouTube ของท่านอาจจะไม่เปิดขึ้นมา หรือ ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้อบกพร่องที่มาจากทีวี

ปัญหาเหล่านี้ ขณะนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว อย่างไรก็ตามถ้าหากท่านยังพบกับปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ท่านทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร? 

ฉันเป็นเจ้าของเครื่อง 

 

Sony Android TV

เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้, กรุณาเคลียร์ข้อมูลแอปจากแอปพลิเคชัน YouTube:

 1. เลือกที่ [HOME] > [Settings] > [Apps]

 2. เลือกที่ [YouTube]

 3. เลือกที่ [Clear data] > [OK]

 

 

Sony Smart TV

เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้, ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

สำหรับ W9xxA, W8xxA, W7xxA, W6xxA, X90xxA, X85xxA, X95xxB, X90xxB, X85xxB, W9xxB, W8xxB, W7xxB และ W6xxB

 • ปรับค่าเริ่มต้นการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ และลบคุ็กกี้ทั้งหมดออกไป:
 1. เลือกที่ [Home]

 2. เลือกที่ [Application]

 3. เลือกที่ [Internet Browser]

 4. เลือกที่ [Options]

 5. เลือกที่ [Browser Settings]

 6. เลือกที่ [Delete all Cookies]

 7. เลือกที่ Yes.

 

สำหรับ R3xxC, R4xxC, R5xxC, W7xxC, W7xxD, W6xxD, W7xxE, W6xxE, X70xxE, X67xxE, W6xxF, W7xxF, X70xxF ซีรีส์

 • การปรับค่าเริ่มต้นข้อมูลส่วนบุคคลของทีวี :
 1. เลือกที่ [HOME] > [Settings] > Customer Support.

 2. เลือกที่ [Initialize Personal Information]

 3. เลือกที่ OK.