หมายเลข ID หัวข้อ : 00197917 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2018

ประกาศการให้บริการตรวจซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับหน้าจอ LCD กับท่านเจ้าของเครื่อง BRAVIA LCD TV KD-55X9300D

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เรียน ท่านลูกค้าของโซนี่,

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าได้พบปัญหาในหน้าจอ LCD ที่มีผลกระทบต่อเครื่อง BRAVIA LCD TV KD-55X9300D ที่ออกวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559, โดยอาการที่ระบุไว้ด้านล่างอาจจะแสดงขึ้นมาได้ในหน้าจอ LCD นั้น. 

ดังนั้น เราจึงได้มีการขยายระยะเวลาการรับประกันสำหรับเครื่องรุ่นข้างต้นที่มีอาการดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564.

ขอขอบคุณท่านที่เข้าใจในเรื่องนี้ และ ขออภัยท่านสำหรับความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น.

<รุ่นที่ได้รับผลกระทบ>
KD-55X9300D 

<เงื่อนไขในการขยายการรับประกัน>
จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

<อาการสำหรับการให้บริการตรวจซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย>
อาการมีเส้นทางแนวนอนบนหน้าจอ LCD
 
<วิธีการจัดการ>
ถ้าหากอาการที่เกิดขึ้น ระบุได้ว่าเป็นผลกระทบจากความบกพร่องของหน้าจอ LCD, เครื่องนั้นจะได้รับการจัดการตามกระบวนการภายในของเรา ถึงแม้ว่า จะหมดระยะเวลาการรับประกันไปแล้ว.