หมายเลข ID หัวข้อ : 00197917 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/01/2021

ประกาศการให้บริการตรวจซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับหน้าจอ LCD กับท่านเจ้าของเครื่อง BRAVIA LCD TV KD-55X9300D

  เรียน ท่านลูกค้าของโซนี่,

  เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าได้พบปัญหาในหน้าจอ LCD ที่มีผลกระทบต่อเครื่อง BRAVIA LCD TV KD-55X9300D ที่ออกวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559, โดยอาการที่ระบุไว้ด้านล่างอาจจะแสดงขึ้นมาได้ในหน้าจอ LCD นั้น. 

  ดังนั้น เราจึงได้มีการขยายระยะเวลาการรับประกันสำหรับเครื่องรุ่นข้างต้นที่มีอาการดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

  ขอขอบคุณท่านที่เข้าใจในเรื่องนี้ และ ขออภัยท่านสำหรับความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น.

  <รุ่นที่ได้รับผลกระทบ>
  KD-55X9300D 

  <เงื่อนไขในการขยายการรับประกัน>
  จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

  <อาการสำหรับการให้บริการตรวจซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย>
  อาการมีเส้นทางแนวนอนบนหน้าจอ LCD
   
  <วิธีการจัดการ>
  ถ้าหากอาการที่เกิดขึ้น ระบุได้ว่าเป็นผลกระทบจากความบกพร่องของหน้าจอ LCD, เครื่องนั้นจะได้รับการจัดการตามกระบวนการภายในของเรา ถึงแม้ว่า จะหมดระยะเวลาการรับประกันไปแล้ว.