หมายเลข ID หัวข้อ : 00198592 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2019

การตรวจเช็คแอปต่างๆ ทั้งหมดในทีวีนั้น(สำหรับทีวีที่ไม่ใช่ Android TV)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าหากท่านต้องการตรวจเช็คดูแอปต่างๆ ทั้งหมดในทีวีของท่าน:

ข้อสำคัญ: ไม่ได้มี BRAVIA TV ครบทุกรุ่นที่จะสามารถใช้แอปพลิเคชันได้ เพื่อที่จะดูว่าทีวีของท่านมีฟังก์ชันที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คจากคู่มือที่จัดมาให้กับเครื่องของท่าน

  1. ต้องมั่นใจว่าได้เชื่อมต่อทีวีของท่านเข้ากับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้
  2. บนตัวใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME 
  3. เลือกที่ All Apps Applications หรือ All Applications

    หมายเหตุ: สำหรับเครื่องรุ่นปี 2014 All Apps จะอยู่ที่มุมล่างของหน้าจอเมนู Apps

ท่านสามารถค้นหาแอปอื่นต่างๆ ที่มีให้ได้โดยใช้ VeWD App Store (ก่อนหน้านี้คือ Opera TV Store)

หมายเหตุ:  แอปนี้จะมีเฉพาะสำหรับบางรุ่นเท่านั้น

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ All Apps, Applications หรือ All Applications
  3. เลือกที่ VeWD App Store