หมายเลข ID หัวข้อ : 00197402 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/06/2020

USB HDD แบบใดบ้างที่ใช้งานร่วมกันได้กับทีวีของฉัน (นอกเหนือจาก Android TV)?

รองรับ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ USB ได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น หรือตรวจสอบที่ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  USB HDD ที่สามารถใช้ได้กับ BRAVIA TV จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม Sony ไม่รับประกันว่าจะมีการทำงานที่เป็นปกติ ให้รับความเสี่ยงในการใช้งานของท่านเอง

  • ระบบไฟล์ และขนาดของไดร์ฟสูงสุดที่รองรับได้
   ระบบไฟล์ก่อนการเชื่อมต่อการรองรับขนาดของไดร์ฟฮาร์ดดิสก์สูงสุด
   FAT16ไม่รองรับ-
   FAT32*รองรับได้2 TB
   exFATรองรับได้16 TB
   NTFSรองรับได้16 TB
   * ขนาดสูงสุดต่อไฟล์ใน USB HDD จำกัดไว้ที่ 4 GB
  • RPM: ไม่มีเงื่อนไข
  • ความเร็วในการ Read/Write : ไม่มีเงื่อนไข
  • USB Interface/Version: USB 2.0
  • USB HDD Power: แนะนำให้ใช้ USB HDD แบบที่ใช้กำลังงานจากไฟ AC
  • กระแสไฟเอาท์พุตสูงสุดของพอร์ต TV USB: 500 mA
   ให้ใช้ตัว USB HDD ภายนอกที่ใช้กระแสสูงสุดที่ 500 mA ถ้าหากต้องใช้กำลังไฟสูงเกินขนาด ทีวีอาจจะไม่สามารถจ่ายกำลังไฟที่จำเป็นให้สำหรับการทำงานที่เหมาะสมได้

  หมายเหตุ: เพื่อทำการบันทึกไปให้กับอุปกรณ์ USB HDD ภายนอก จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ พอร์ต USB สำหรับการบันทึก ด้วยสาย USB (ใช้ได้เฉพาะกับบางรุ่นของ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่รองรับการบันทึก USB HDD ได้เท่านั้น)


  ขั้วต่อและป้ายกำกับอาจจะมีการแปรเปลี่ยนไปตาม ประเทศ/ภูมิภาค/รุ่นของทีวี