หมายเลข ID หัวข้อ : 00197402 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/01/2019

USB HDD แบบใดบ้างที่ใช้งานร่วมกันได้กับทีวีของฉัน (นอกเหนือจาก Android TV)?

รองรับ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ USB ได้

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น. ให้ตรวจเช็คดูที่ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในข่าย ของหัวข้อนี้.

USB HDD ที่สามารถใช้ได้กับ BRAVIA TV จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้. อย่างไรก็ตาม โซนี่ ไม่รับประกันว่าจะมีการทำงานที่เป็นปกติ. ให้รับความเสี่ยงในการใช้งานของท่านเอง.

 • ระบบไฟล์ และขนาดของไดร์ฟสูงสุดที่รองรับได้
  ระบบไฟล์ก่อนการเชื่อมต่อการรองรับขนาดของไดร์ฟฮาร์ดดิสก์สูงสุด
  FAT16ไม่รองรับ-
  FAT32*รองรับได้2 TB
  exFATรองรับได้16 TB
  NTFSรองรับได้16 TB
  * ขนาดสูงสุดต่อไฟล์ใน USB HDD จำกัดไว้ที่ 4 GB.
   
 • RPM: ไม่มีเงื่่อนไข
   
 • ความเร็วในการ Read/Write : ไม่มีเงื่่อนไข
   
 • USB Interface/Version: USB 2.0
   
 • USB HDD Power: แนะนำให้ใช้ USB HDD แบบที่ใช้กำลังงานจากไฟ AC.
   
 • กระแสไฟเอาท์พุทสูงสุดของพอร์ต TV USB : 500 mA
  ให้ใช้ตัว USB HDD ภายนอกที่ใช้กระแสสูงสุดที่ 500 mA. ถ้าหากต้องใช้กำลังไฟสูงเกินขนาด ทีวีอาจจะไม่สามารถจ่ายกำลังไฟที่จำเป็นให้สำหรับการทำงานที่เหมาะสมได้.

หมายเหตุ: เพื่อทำการบันทึกไปให้กับอุปกรณ์ USB HDD ภายนอก จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ พอร์ต USB สำหรับการบันทึก ด้วยสาย USB. (ใช้ได้เฉพาะกับบางรุ่นของ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่รองรับการบันทึก USB HDD ได้)


ขั้วต่อและป้ายกำกับอาจจะมีการแปรเปลี่ยนไปตาม ประเทศ/ภูมิภาค/รุ่นของทีวี.