หมายเลข ID หัวข้อ : 00196856 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/03/2018

ประกาศถึงท่านเจ้าของ BRAVIA TV : การยุติบริการ Twitter ใน Sony BRAVIA TV รุ่นที่ไม่ใช่ Android ของรุ่นปี 2553 ถึง 2559

    เรียน ท่านลูกค้าของโซนี่,

    เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงใน Twitter Inc. ในส่วนของ login API, ท่านจึงไม่สามารถทำการล็อกอินเข้าไปใน Twitter (TV Tweet/Twitter) ในโทรทัศน์ BRAVIA ที่ไม่ใช่ Android ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2559 ได้อีกต่อไป. ตามการเปลี่ยนแปลงนี้ ไอคอนของ Twitter จะไม่มีแสดงอีกต่อไปในทีวีรุ่นที่ได้รับผลกระทบ เริ่มตั้งแต่ในเดือนมีนาคม 2561.

    เราขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ และขออภัยในความไม่สะดวกใด ๆ ที่เกิดขึ้น.

    กรุณาคลิก ที่นี่ สำหรับดูรายการของรุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ.