หมายเลข ID หัวข้อ : 00197359 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องเล่น Blu-ray Disc เมื่อใช้ เครือข่าย/ อินเตอร์เน็ต.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หน้านี้จะเป็นการแนะนำวิธีการแก้ปัญหาสำหรับเครื่องเล่น Blu-ray Disc เมื่อใช้ เครือข่าย/อินเตอร์เน็ต.

ความรู้พื้นฐานของการเชื่อมต่อ เครือข่าย/อินเตอร์เน็ต

แอปปลิเคชัน (Netflix, You Tube, Amazon Video, ฯลฯ.)