หมายเลข ID หัวข้อ : 00196837 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/06/2019

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ CCB-WD1

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้อ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้.

Q1: มี HDMI though out ให้หรือไม่ในระหว่างการใช้ Camera Control Box?

A1: มีให้ใช้ได้. 

Q2: การบันทึก 4K external มีให้หรือไม่ ในระหว่างการใช้ Camera Control Box?

A2: ได้ ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหรือเริ่ม/หยุด การบันทึกจาก Camera Control Box ในขณะที่เป็น 4K outputได้, แต่ฟุตเต็จจะไม่สามารถสงออกได้ เนื่องจากอยู่ในหน่วยความจำภายนอกของเครื่องบันทึก. 

Q3: ท่านจะสามารถโอนถ่ายเสียงไปให้กับเครื่องพีซีได้หรือไม่?

A3: เสียงไม่สามารถโอนถ่ายใน Live View ได้. ไฟล์ที่ส่งออกไปจะมีเสียงอยู่ด้วย 

Q4: ขนาดของไฟล์ที่สามารถโอนถ่ายได้คือเท่าใด?

A4: ขนาดสูงสุดของไฟล์ที่สามารถโอนถ่ายได้จำกัดอยู่ที่ 4GB.
ขึ้นอยู่กับระบบไฟล์ของ Camera Control Box. 

Q5: ขนาดของไฟล์รวมทั้งหมด ที่สามารถโอนถ่ายได้คือเท่าใด?

A5: ขนาดสูงสุดของไฟล์รวมทั้งหมด ที่สามารถโอนถ่ายได้จำกัดอยู่ที่ 60GB.

Q6: ขนาดของไลฟ์วิวและอัตราการโอนถ่ายเป็นเท่าใด?

A6: อัตราการโอนถ่ายเริ่มต้นคือ 1fps และอัตราสูงสุดคือ 17 fps.
ขนาดของรูปภาพคือ XGA แต่ขนาดที่แสดงจะขึ้นอยู่กับเว็บเบราว์เซอร์.
ไลฟ์วิวจะโอนถ่ายผ่านการสตรีมมิ่ม HTTP จาก Camera Control Box ไปยังเครื่องพีซี. 

Q7: วิดีโอซิงค์มีความแม่นยำขนาดใหน?

A7: วิดีโอซิงค์จะทำการซิงโครไนซ์ที่ระดับสิบไมโครของวินาที. ความแม่นยำในสภาวะการทดสอบของ Sony , และความแม่นยำจะแปรผันไปตามสภาวะการใช้งาน.
วิดีโอซิงค์จะควบคุมกล้องที่เชื่อมต่ออยู่หลายตัวได้ เพื่อถ่ายแต่ละเฟรมให้มีความตรงกัน. 
ความแม่นยำจะแตกต่างจากของ Gen Lock, ที่มีการซิงโครไนซ์กันในระความแม่นยำระดับพิกเซล. 

Q8: มีสาย Multi-Terminal Connecting Cable ที่จัดมาให้ วางจำหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริมหรือไม่?

A8: สาย Multi-Terminal Connecting Cable นี้ไม่ได้มีจำหน่ายให้เป็นอุปกรณ์เสริม. แต่จะมีให้เป็นชิ้นส่วนของงานบริการ. ให้ติดต่อกับส่วนงานบริการของเรา.

  • สาย Multi-Terminal Connecting Cable (S)
  • สาย Multi-Terminal Connecting Cable (L)