หมายเลข ID หัวข้อ : 00195485 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/02/2018

ช่องโหว่ในมาตรฐานการติดต่อสื่อสาร WPA2 ของ SONY VAIO Wireless LAN (Wi-Fi) - 8 กุมภาพันธ์ 2561

  เรียน ท่านลูกค้าโซนี่ VAIO,

  ได้มีการพบช่องโหว่หลายจุดใน Wi-Fi Protected Access 2*. WPA 2 เป็น มาตรฐานการติดต่อสื่อสาร ระบบ LAN (Wi-Fi) แบบไร้สาย. ซึ่งจะมีผลกระทบหลายอย่าง ช่องโห่วเหล่านี้ อาจจะทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดี โจมตีข้อมูลที่เข้ารหัสที่เป็นเป้าหมายที่มีการรับส่งในเครือข่าย Wi-Fi ได้.

  เราจึงขอแนะนำให้ท่านลูกค้าดำเนินการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของช่องโหว่นี้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ Sony VAIO ของท่าน.

  เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจจะเกิดจากเรื่องนี้ และ ขอขอบคุณท่านที่กรุณาเข้าใจและให้ความร่วมมือ.

  *CERT: Vulnerability Note VU#228519
  การรับส่งข้อมูลของการตรวจสอบความถูกต้อง (handshake traffic) ของ Wi-Fi Protected Access (WPA) สามารถจะนำมาใช้ซ้ำเป็นคีย์ชั่วคราวและคีย์เซสชันได้ (https://www.kb.cert.org/vuls/id/228519)

  รุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ
  เครื่องรุ่นทั้งหมดของ Sony VAIO ที่มี wireless LAN ที่ใช้ได้กับมาตรฐานการติดต่อสื่อสารแบบ WPA 2.

  การแก้ปัญหา  
  โดยการอัปเดต Windows OS (* 1) โดยใช้ Windows Update, ท่านสามารถจะหลีกเลี่ยงผลกระทบของช่องโหว่นี้ได้ในระหว่างที่กำลังใช้งานระบบปฏิบัติการนั้น.
  กรุณาทำตามหนึ่งในต่อไปนี้เพื่อการแก้ปัญหาเมื่อไม่ได้ใช้งานระบบปฏิบัติการนั้น.
  1. ปิดฟังก์ชัน Disable Wake-on-Wi-Fi (* 2).
  2. ปิดโหมด sleep.
  3. ไม่ใช้งาน wireless LAN (Wi-Fi). ให้ใช้การเชื่อมต่อของ LAN แบบใช้สาย.

  Windows Update (* 1): ไม่รองรับรุ่นที่ทำงานด้วย Windows Vista และ ก่อนหน้า. กรุณาอ้างอิงกับการประกาศเรื่อง "End of support notification for products using the Windows Vista operating system (ประกาศการสิ้นสุดการรองรับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Vista)".
        
  การตรวจสอบและคำสั่งสำหรับการเซ็ตอัป Wake-on-Wi-Fi (* 2)
  ไปที่ Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Change adapter settings > คลิกขวาที่ Wireless network connection และ เลือกที่ Properties) > คลิกที่ปุ่ม Configuration > ไปที่แทป Power supply management

  Image

  เมื่อตัวเลือก Allow this device to wake the computer. เปลี่ยนเป็นสีเทา แสดงว่า ฟังก์ชัน Wake-on-Wi-Fi (* 2) ได้ถูกปิดการทำงานแล้ว.

  Image

  ถ้าหากมีการเลือก Allow this device to wake the computer. ไว้, ท่านสามารถจะทำการปิดฟังก์ชัน Wake-on-Wi-Fi (* 2) นี้ได้ โดยการนำเอาเครื่องหมายเลือกนั้นออก.

  Image

  เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจจะเกิดจากเรื่องนี้.

  ขอขอบคุณท่านที่กรุณาเข้าใจและให้ความร่วมมือ.