หมายเลข ID หัวข้อ : 00196846 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/07/2021

ปรับแต่ง การตั้งค่าของภาพ (Picture) ใน LCD TV ของฉัน

  ข้อสำคัญ: วิธีแก้ปัญหานี้ใช้ได้กับ BRAVIA TV อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รุ่นที่เป็น Android TV™ หรือ Google TV™ สำหรับ Android TV™ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ การปรับการตั้งค่ารูปภาพใน Android TV ของฉัน สำหรับ Google TV™ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ  การปรับการตั้งค่ารูปภาพใน Google TV 

  ท่านสามารถทำการปรับแต่งสิ่งต่อไปนี้ด้วยการตั้งค่าการปรับแต่งภาพ ถ้าต้องการเข้าไปใช้งานการตั้งค่าในรีโมทคอนโทรล ให้กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) จากนั้นเลือกที่  การตั้งค่า (Settings) — การตั้งค่าระบบ (System Settings) หรือ จอแสดงผล (Display) — รูปภาพ (Picture)

  หมายเหตุ: ฟังก์ชันให้ปรับแต่งนี้จะมีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของทีวีนั้น ๆ

  รายการตั้งค่าต่าง ๆ

  ภาพรวม

  โหมดภาพ

  การตั้งค่าโหมดภาพ

  รีเซ็ต

  จะรีเซ็ตการตั้งค่าของ รูปภาพ (Picture) ทั้งหมด ยกเว้น โหมดภาพ (Picture Mode) และ Intelligent Picture Plus ให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

  ความสว่าง (Brightness)

  เพิ่มความสว่างหรือความมืดของภาพ
  ความสว่าง (Brightness)

  แสงด้านหลัง

  ปรับความสว่างของแสงด้านหลัง ลดความสว่างของหน้าจอ ลดความสิ้นเปลืองกำลังงาน

  ภาพ/คอนทราส (Picture/Contrast)

  ปรับคอนทราสของภาพ
  ภาพ/คอนทราส (Picture/Contrast)

  ระดับความดำ (Black Level)

  ปรับระดับความดำของภาพ

  สี (Color)

  ปรับระดับความอิ่มตัวของสี
  สี (Color)

  ฮิว (Hue)

  ปรับเฉดสีเขียวและสีแดง

  อุณหภูมิสี (Color Temperature )

  ปรับอุณหภูมิของสีหรือความขาวของภาพ

  ความคมชัด (Sharpness)

  ปรับความละเอียดของรูปภาพ
  ความคมชัด (Sharpness)

  การสร้างภาพเสมือนจริง (Reality Creation)

  ปรับความละเอียดอ่อนและการรบกวนสำหรับภาพที่เหมือนจริง

  • ความละเอียด (Resolution): ปรับความละเอียดและความชัดเจน
  • เลือกที่ ปรับค่าเอง (Manual) จาก การสร้างภาพเสมือนจริง (Reality Creation) เพื่อปรับแต่ง ความละเอียด (Resolution)

  การสร้างภาพเสมือนจริง (Reality Creation)

  ต้นฉบับระดับ   4K

  ปรับคุณภาพของภาพให้เหมาะสมที่สุดสำหรับ แผ่น Blu-ray ต้นฉบับในระดับ 4K ใช้กับสัญญาณ 1080/24p เท่านั้น

  การลดสัญญาณรบกวน

  ลดการรบกวนภาพ (ภาพที่เป็นเม็ดๆ) ในสัญญาณออกอากาศที่อ่อนมาก

  การลดการรบกวนที่ไม่มีรูปแบบเฉพาะ (Random Noise Reduction)

  ลดการเกิดซ้ำของการรบกวนที่ไม่มีรูปแบบเฉพาะ

  การลดการรบกวนของ MPEG (MPEG Noise Reduction)

  ลดการรบกวนในภาพวิดีโอที่บีบอัดมาแบบ MPEG

  การลดคลื่นรบกวนดิจิทัล

  จะลดการรบกวนในการบีบอัดวิดีโอ

  โมชันโฟล์ (Motionflow)

  ปรับแต่งภาพเคลื่อนไหว

  โหมด CineMotion/Cinema Drive/Film

  ให้ภาพเคลื่อนไหวที่ปรับปรุงมาใหม่เมื่อเล่นภาพ BD (Blu-ray Disc) DVD หรือ VCR ที่ถ่ายมาจากฟิล์ม เลือกที่ ออโต้ (Auto) เพื่อให้ได้ภาพออกมาในแบบที่เป็นเนื้อหาที่อยู่ในฟิล์มต้นฉบับ
  หมายเหตุ: ถ้าหากภาพมีสัญญาณที่ไม่ปกติ หรือมีการรบกวนมากเกินไป โหมด CineMotion/Cinema Drive/Film จะปิดไปเองโดยอัตโนมัติแม้จะเลือกไว้ที่ ออโต้ (Auto) ก็ตาม

  การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)

  ตั้งค่า รูปภาพ (Picture) แบบละเอียด เช่น Gamma หรือ Live Color

  การเซ็ตอัป Intelligent PicturePlus
  • Intelligent Picture Plus: ยกระดับคุณภาพของภาพถ่ายตาม การตั้งค่า ช่องสัญญาณ หรือ อินพุตวิดีโอที่ต้องการ
  • ตัวแสดงสถานะระดับสัญญาณ (Signal Level): เมื่อเลือกไว้เป็น เปิด (On) แถบระดับสัญญาณจะแสดงเมื่อท่านเลือกช่องสัญญาณหรืออินพุตวิดีโอที่เป็นอนาล็อก
  • การปรับรูปภาพให้เหมาะสม (Picture Optimization): จะทำให้ท่านสามารถยกระดับรูปภาพไปเป็นการตั้งค่าที่ท่านต้องการได้