หมายเลข ID หัวข้อ : 00196846 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2019

ปรับแต่ง การตั้งค่าของ Picture ใน Android TV ของฉัน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ปัญหานี้ใช้ได้กับ BRAVIA TV ที่ไม่ใช่ Android TV สำหรับ Android TV ให้อ้างอิงกับ การปรับแต่ง Picture setting ใน Android TV ของฉัน

ท่านสามารถทำการปรับแต่งสิ่งต่อไปนี้ด้วยการตั้งค่าการปรับแต่งภาพ
กดที่ HOME -> Settings -> System Settings หรือ Display -> Picture

หมายเหตุ: ฟังก์ชันให้ปรับแต่งนี้จะมีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของทีวีนั้นๆ

รายการตั้งค่าต่าง ๆ

ภาพรวม

โหมดภาพ

การตั้งค่าโหมดภาพ

รีเซ็ต

จะรีเซ็ตการตั้งค่าของ Picture ทั้งหมด ยกเว้น Picture Mode และ Intelligent Picture Plus ให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

Brightness (ความสว่าง)

เพิ่มความสว่างหรือความมืดของภาพ
Brightness (ความสว่าง)

แสงด้านหลัง

ปรับความสว่างของแสงด้านหลัง
ลดความสว่างของหน้าจอ ลดความสิ้นเปลืองกำลังงาน

Picture/Contrast (ภาพ/คอนทราส)

ปรับคอนทราสของภาพ
Picture/Contrast (ภาพ/คอนทราส)

Black Level (ระดับความดำ)

ปรับระดับความดำของภาพ

Color

ปรับระดับความอิ่มตัวของสี
Color

Hue (ฮิว)

ปรับเฉดสีเขียวและสีแดง

Color Temperature (อุณหภูมิสี)

ปรับอุณหภูมิของสีหรือความขาวของภาพ

Sharpness (ความคมชัด)

ปรับความละเอียดของรูปภาพ
Sharpness (ความคมชัด)

Reality Creation (การสร้างภาพเสมือนจริง)

ปรับความละเอียดอ่อนและนอยส์สำหรับภาพที่เหมือนจริง
การแก้ปัญหา: ปรับความละเอียดและความชัดเจน เลือกที่ Manual จาก Reality Creation เพื่อปรับแต่ง Resolution
Reality Creation (การสร้างภาพเสมือนจริง)

ต้นฉบับระดับ 4K

ปรับคุณภาพของภาพให้เหมาะสมที่สุดสำหรับ แผ่น Blu-ray ต้นฉบับในระดับ 4K ใช้กับสัญญาณ 1080/24p เท่านั้น

การลดสัญญาณรบกวน

ลดนอยส์รบกวนภาพ (ภาพที่เป็นเม็ดๆ) ในสัญญาณออกอากาศที่อ่อนมาก

Random Noise Reduction (การลดนอยส์รบกวนที่ไม่มีรูปแบบเฉพาะ)

ลดการเกิดซ้ำของนอยส์รบกวนที่ไม่มีรูปแบบเฉพาะ

MPEG Noise Reduction (การลดนอยส์รบกวนของ MPEG )

ลดนอยส์รบกวนในภาพวิดีโอที่บีบอัดมาแบบ MPEG

การลดคลื่นรบกวนดิจิทัล

จะลดนอยส์รบกวนในการบีบอัดวิดีโอ

Motionflow (โมชันโฟล์)

ปรับแต่งภาพเคลื่อนไหว

โหมด CineMotion/Cinema Drive/Film

ให้ภาพเคลื่อนไหวที่ปรับปรุงมาใหม่เมื่อเล่นภาพ BD (Blu-ray Disc) DVD หรือ VCR ที่ถ่ายมาจากฟิล์ม เลือกที่ Auto เพื่อให้ได้ภาพออกมาในแบบที่เป็นเนื้อหาที่อยู่ในฟิล์มต้นฉบับ
หมายเหตุ: ถ้าหากภาพมีสัญญาณที่ไม่ปกติ หรือมีนอยส์มากเกินไป โหมด Cinema Drive/Film จะปิดไปเองโดยอัตโนมัติแม้จะเลือกไว้ที่ Auto ก็ตาม

Advanced settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

ตั้งค่า Picture แบบละเอียด เช่น Gamma หรือ Live Color

Intelligent Picture Plus Set-up

Intelligent Picture Plus: ปรับปรุงคุณภาพของภาพตามการตั้งค่า ช่องสัญญาณ หรือวิดีโอที่ป้อนเข้ามา ตามที่ชื่นชอบ
Signal Level Indicator (ตัวแสดงระดับสัญญาณ): เมื่อเลือกที่ On, แถบระดับสัญญาณจะแสดงขึ้นมาเมื่อท่านเลือกช่องสัญญาณ หรือ วิดีโอที่ป้อนเข้ามา ที่เป็นอนาล็อก
Picture Optimization (ปรับภาพให้เหมาะสมที่สุด): จะทำให้ท่านสามารถยกระดับของภาพไปเป็นการตั้งค่าที่ท่านชื่นชอบ