หมายเลข ID หัวข้อ : 00200959 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2018

วิธีการซูมเข้าเมื่อใช้ VeWD Browser

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถขยายข้อมูลที่แสดงใน VeWD Browser ได้โดยการใช้ปุ่ม PROG+ บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่านได้:

  1. เปิด VeWD Browser ขึ้นมา.
  2. กดที่ปุ่ม PROG+ บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน.
  3. เลือกตัวเลือกที่ท่านชอบ 100, 150, 200 หรือ 300%.

เพื่อลดขนาดลง กรุณาใช้ปุ่ม PROG- บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน.

รีโมทคอนโทรล

หมายเหตุ: ท่านสามารถขยายขนาดของหน้าจอได้จนถึง 300% และลดขนาดลงไปได้ถึง 50%.