หมายเลข ID หัวข้อ : 00200959 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

จะทำการซูมเข้าได้อย่างไรเมื่อใช้ Internet Browser ใน Android TV™?

  ท่านสามารถขยายข้อมูลที่แสดงใน Internet Browser ได้โดยการใช้ปุ่ม PROG+ หรือ CH+ บนตัวรีโมตคอนโทรลของท่าน:

  1. เปิด Internet Browser ขึ้นมา
  2. กดที่ปุ่ม PROG+ หรือ CH+ บนรีโมตคอนโทรลทีวีของท่าน
  3. เลือกตัวเลือกที่ท่านชอบ 100, 150, 200 หรือ 300%

  ถ้าต้องการลดขนาด กรุณาใช้ปุ่ม PROG- หรือ CH- บนตัวรีโมตคอนโทรลของท่าน
  หมายเหตุ: รีโมตคอนโทรลจะแตกต่างกันไปตามรุ่นทีวีของท่าน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง

  รีโมตคอนโทรล ที่มีปุ่ม PROG