หมายเลข ID หัวข้อ : 00200959 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/08/2019

จะทำการซูมเข้าได้อย่างไรเมื่อใช้ Internet Browser ใน Android TV™?

  ท่านสามารถขยายข้อมูลที่แสดงใน Internet Browser ได้โดยการใช้ปุ่ม PROG+ บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่านได้:

  1. เปิด Internet Browser ขึ้นมา
  2. กดที่ปุ่ม PROG+ บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน
  3. เลือกตัวเลือกที่ท่านชอบ 100, 150, 200 หรือ 300%

  เพื่อลดขนาดลง กรุณาใช้ปุ่ม PROG- บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน

  รีโมทคอนโทรล

   

  *Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC