หมายเลข ID หัวข้อ : 00203788 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2018

รายละเอียดการรับประกัน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำหรับรายละเอียดในการรับประกันของ Sony, กรุณาอ้างอิงกับเว็บไซต์ในพื้นที่ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก