หมายเลข ID หัวข้อ : 00201398 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/02/2019

ลำโพงที่ใช้งานได้กับฟังก์่ชัน Wireless Party Chain

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตามข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2018 อุปกรณ์ต่อไปนี้มีการรองรับ Wireless Party Chain ได้:

  • GTK-XB60
  • GTK-XB90
  • SRS-XB20
  • SRS-XB21
  • SRS-XB30
  • SRS-XB31
  • SRS-XB40
  • SRS-XB41

หมายเหตุ: เมื่อท่านต้องการจะใช้ฟังก์่ชัน Wireless Party Chain โดยการเชื่อมต่อลำโพงหลาย ๆ แบบ , ให้ตั้งค่าให้ SRS-XB20 / XB30 / XB40 หรือ GTK-XB60 / XB90 เป็นลำโพงตัวแรก.