หมายเลข ID หัวข้อ : 00202923 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2018

วิธีการตั้งค่าปลุกของนาฬิกาวิทยุ

การตั้งค่าปลุกของนาฬิกาวิทยุของฉันถูำกรีเซ็ต.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการตั้งค่าปลุก:

  เสียงปลุกสามารถเลือกได้จาก RADIO (radio) หรือ BUZZ (buzzer).

  ก่อนการตั้งค่าปลุก:

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ตั้งค่าเวลาและวันที่ให้นาฬิกาแล้ว.
   ดูที่ด้านล่างสำหรับวิธีการตั้งค่านาฬิกา.
   วิธีการตั้งค่าวันเวลาของนาฬิกาวิทยุ
  • เพื่อทำการตั้งค่าปลุกให้กับวิทยุ, ขั้นแรกให้จูนไปที่สถานีและปรับโวลลุ่ม.

  ตั้งค่าการปลุก

  1. ตั้ง ALARM MODE ไปที่เสียงปลุกที่ต้องการ(RADIO หรือ BUZZ).
   รูปภาพประกอบ
   เวลาการปลุกจะแสดงขึ้นมาสองสามวินาที และจากนั้นHDMIจะแสดงบนหน้าจอ. (จะไม่แสดงเมื่อสวิทช์ตั้งไปที่OFF.)
   OFF
  2. กดที่ SET ALARM TIME + หรือ – ซ้ำ ๆกันเพื่อตั้งค่าเวลาที่ต้องการในหน้าจอ.
   ปลุก
   ในระหว่างการตั้งค่าเวลาการปลุก, ปลุกจะกะพริบในหน้าจอ.
   เมื่อการตั้งค่าของเวลาการปลุกเสร็จสิ้น, หน้าจอของนาฬิการจะกลับไปแสดงหลังจากนั้นสองสามวินาที และ ปลุก เปลี่ยนจากกะพริบไปเป็นติดค้าง.
   ที่เวลาที่ตั้งไว้, วิทยุจะเปิดขึ้นมา หรือบัซเซอร์จะส่งเสียงออกมาโดยจะค่อย ๆเพิ่มระดับโวลลุ่มขึ้น. (ปลุกกะพริบในหน้าจอ.)

   ข้อสำคัญ: วันเวลาปัจจุบัน และข้อมูลการปลุกจะถูกลบออกไป ถ้าหากท่านถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟที่ฝาผนัง ในระหว่างการเปลี่ยนแบตเตอรี่(CR2032). กรุณาทำการเชื่อมต่อสายไฟ AC ของนาฬิกาวิทยุของท่านไว้กับเต้ารับไฟที่ฝาผนังเมื่อท่านทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่.