หมายเลข ID หัวข้อ : 00202924 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2018

วิธีการตั้งค่าวันเวลาของนาฬิกาวิทยุ

ข้อมูลเวลาของนาฬิกาวิทยุของฉันถูกรีเซ็ต.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการตั้งค่าเวลาและวันที่ของนาฬิกา.

  1. กดค้างที่ ENTER/TIME SET ให้นานกว่า 2 วินาที. ท่านจะได้ยินเสียงบิ๊บและตัวเลขสอบหลักสุดท้ายของปีจะเริ่มกะพริบในช่องแสดงผล.
   นาฬิกาวิทยุ
  2. กดที่ + หรือ – ซ้ำ ๆกันเพื่อเลือกปี และจากนั้นกดที่ ENTER/TIME SET.
  3. ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2 เพื่อทำการตั้งค่าเดือน วัน และเวลา. หลังการตั้งค่าเวลา จะมีเสียงบิ๊บสั้น ๆสองครั้งดังขึ้นและตัวเลขวินาทีจะเริ่มเพิ่มขึ้นจากศูนย์.

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่ได้กดปุ่มใด ๆนานประมาณ 1 นาที ในระหว่างการตั้งค่านาฬิกา โหมดการตั้งนาฬิกาจะถูกยกเลิกไป.

  ข้อสำคัญ: วันเวลาปัจจุบัน และข้อมูลการปลุกจะถูกลบออกไป ถ้าหากท่านถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟที่ฝาผนัง ในระหว่างการเปลี่ยนแบตเตอรี่(CR2032). กรุณาทำการเชื่อมต่อสายไฟ AC ของนาฬิกาวิทยุของท่านไว้กับเต้ารับไฟที่ฝาผนังเมื่อท่านทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่.