หมายเลข ID หัวข้อ : 00191665 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

อัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับผู้ที่ใช้ macOS 10.13 High Sierra.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้ ท่านสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์กล้องของท่านได้โด่ยใช้ macOS High Sierra (10.13).

ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของกล้องได้จากเว็ปไซต์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้.

หมายเหตุ: สำหรับเครื่องรุ่นอื่น ท่านจะต้องเปิดใช้งาน "DriverLoader_1013" ก่อนที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ของกล้อง. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้ดูที่เว็ปไซต์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

กล้องดิจิตอลถ่ายภาพนิ่งDSC-RX0เลนส์SEL100400GM
DSC-RX100M3SEL1635Z
DSC-RX100M4SEL18200
DSC-RX100M5SEL1855
เครื่องบันทึกวิดีโอFDR-AX40SEL24240
FDR-AX53SEL2470GM
FDR-AX55SEL2470Z
FDR-AXP55SEL24F18Z
กล้องแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-6000SEL2870
ILCE-6300SEL30M35
ILCE-6500SEL35F14Z
ILCE-7SEL35F28Z
ILCE-7M2SEL50F14Z
ILCE-7RSEL50F18
ILCE-7RM2SEL50F18F
ILCE-7RM3SEL55210
ILCE-7SSEL55F18Z
ILCE-7SM2SEL70200G
ILCE-9SEL70200GM
Mount AdaptorLA-EA3SEL85F14GM
Action CamRM-LVR3SELP18105G