หมายเลข ID หัวข้อ : 00200190 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2018

ฉันไม่สามารถหาไอคอนของ Opera TV Store ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การสนับสนุนสำหรับ Opera TV Store จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องเล่น Blu-ray Disc. ถ้าหาก Opera TV Store ไม่ได้รับการสนับสนุนจากอุปกรณ์ของท่าน จะไม่มีไอคอนแสดงออกมา.