หมายเลข ID หัวข้อ : 00190359 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/01/2019

คำแนะนำ เมื่อท่านทำกล่องสำหรับชาร์จไฟหรือด้านหนึ่งของหูฟัง (WF-1000X) หายไป

ฉันจะซื้อเพียงกล่องชาร์จไฟหรือหูฟังเพียงด้านเดียวได้หรือไม่ ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ชุดหูฟังด้านซ้าย และด้านขวา ของ WF-1000X และกล่องสำหรับชาร์จไฟ จำเป็นต้องทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ที่สามารถจะตั้งได้เฉพาะที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง.

เมื่อกล่องสำหรับชาร์จไฟ หรือหูฟังด้านหนึ่งมีการสูญหายไป,ชุดหูฟัง และ/หรือ กล่องสำหรับชาร์จไฟที่เหลืออยู่สามารถจะส่งเข้ารับบริการเพื่อตรวจซ่อมได้.
โปรดทราบว่า กล่องสำหรับชาร์จไฟ และชุดหูฟังเดี่ยวจะไม่มีการจำหน่ายแยกให้แต่อย่างใด.

กรุณาส่งชุดหูฟัง และ/หรือ กล่องสำหรับชาร์จไฟ ไปให้กับศูนย์บริการด้วย. ตัวกล่องสำหรับชาร์จไฟหรือชุดหูฟังจะได้รับการเปลี่ยนทดแทนให้, และชุดหูฟังจะได้รับการส่งคืนให้ลูกค้าหลังตั้งค่าการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น.

หมายเหตุ: การรับประกันไม่ได้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนรายการที่สูญหาย และการเปลี่ยนของหูฟัง/กล่องสำหรับชาร์จไฟ จะมีค่าใช้จ่ายในการบริการ.

ติดต่อกับศูนย์บริการ.