หมายเลข ID หัวข้อ : 00190359 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/05/2020

ฉันจะต้องทำอย่างไร ถ้าหากทำหูฟังหายไปข้างหนึ่งหรือทำกล่องสำหรับชาร์จไฟหายไป?

ฉันจะซื้อเพียงกล่องชาร์จไฟหรือหูฟังเพียงด้านเดียวได้หรือไม่ ?

  ชุดหูฟังไร้สายด้านซ้ายและขวา และกล่องสำหรับชาร์จไฟ จะต้องทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่สามารถทำได้เฉพาะที่ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

  เมื่อเกิดกรณี กล่องสำหรับชาร์จไฟ หรือ ชุดหูฟังด้านใดด้านหนึ่งหายไป จะต้องส่งตัวที่เหลืออยู่ และ/หรือ กล่องสำหรับชาร์จไฟ เข้าไปเพื่อขอรับบริการ
  โปรดทราบว่า ไม่มีกล่องสำหรับชาร์จไฟ และ ชุดหูฟังด้านเดียวจำหน่ายแยกให้ต่างหาก

  กรุณาส่ง ชุดหูฟังที่เหลืออยู่ และ/หรือ กล่องสำหรับชาร์จไฟไปให้กับศูนย์บริการด้วย ตัวกล่องสำหรับชาร์จไฟหรือชุดหูฟังจะได้รับการเปลี่ยนทดแทนให้ และชุดหูฟังจะได้รับการส่งคืนให้ลูกค้าหลังตั้งค่าการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: การรับประกันไม่ได้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนรายการที่สูญหาย และการเปลี่ยนของหูฟัง/กล่องสำหรับชาร์จไฟ จะมีค่าใช้จ่ายในการบริการ

  ติดต่อกับศูนย์บริการการซ่อมและการรับประกัน