หมายเลข ID หัวข้อ : 00190375 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/02/2019

[VIDEO] วิธีการเซ็ตอัป WF-1000X

  วิดีโอต่อไปนี้จะแนะนำวิธีการ;

  1. ชาร์จไฟให้กับชุดเฮดเซ็ต
  2. การจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth
  3. การสวมใส่ชุดเฮดเซ็ต
  4. การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth
  5. การปิดชุดเฮดเซ็ต

  บทช่วยสอน:
  เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube