หมายเลข ID หัวข้อ : 00188942 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/12/2017

1 ธันวาคม 2560 - สิ้นสุดการดาวน์โหลดไดร์ฟเวอร์และซอฟต์แวร์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เรียน ท่านลูกค้าโซนี่,

โปรดทราบว่า โซนี่จะสิ้นสุดการให้การสนับสนุนสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ที่จำหน่ายไปพร้อมการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows จากโรงงาน:  

•        Windows 95
•        Windows 98
•        Windows 98 SE
•        Windows ME
•        Windows 2000
•        Windows XP
•        Windows Vista

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เราจะไม่มีการจัดให้มีไดร์ฟเวอร์ และ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ให้ดาวน์โหลดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้อีกต่อไป.