หมายเลข ID หัวข้อ : 00188638 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/11/2017

ประกาศสำหรับท่านเจ้าของผลิตภัณฑ์โซนี่: การยุติการให้บริการ Deezer ในระบบ Blu-ray Disc Home Theater บางรุ่น - 16 พฤศจิกายน 2560

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เรียน ท่านลูกค้าของโซนี่ผู้ทรงเกียรติ,

Deezer จะยุติการสนับสนุนสำหรับแอป Deezer ใน Sony Blu-ray Disc Home Theater System บางรุ่น (ตามรายการรุ่นเครื่องที่แสดงด้านล่าง) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป. ท่านจะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ต่อไปอีกหลังจากวันที่ดังกล่าวไปแล้ว.

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ทีนี้.

[รุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ]
BDV-N9200W, BDV-N9200WL, BDV-N7200W, BDV-N7200WL, BDV-N5200W, BDV-NF7220