หมายเลข ID หัวข้อ : 00197368 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

การแก้ปัญหา(Android TV): วิธีการตรวจเช็คดูว่า ต้นเหตุของปัญหาอยู่ในแอปปลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาหรือไม่ และวิธีการแก้ไข

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

ถ้าหาก BRAVIA TV ทำงานไม่อย่างถูกต้อง, มีความเป็นไปได้ที่แอปปลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาจะส่งผลกระทบต่อการทำงานี้. เริ่มการทำงานของทีวี ในโหมดปลอดภัย (safe mode) และตรวจเช็คดูว่าอาการนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่ ในขณะที่ปิดการทำงานของแอปปลิเคชันที่ดาวน์โหลดมา.
สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในโหมดปลอดภัย และวิธีการทำงานในโหมดปลอดภัย, ให้อ้ิางอิงกับต่อไปนี้.
จะทำการเปิด/ปิด โหมดปลอดภัยได้อย่างไร ?

ถ้าหากท่านสามารถจะเปิดการทำงานของทีวีในโหมดปลอดภัยได้ และตรวจสอบดูว่าแอปปลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาส่งผลกระทบต่อการทำงานของทีวีหรือไม่ ให้ลองทำดังต่อไปนี้.

 1. กรุณาทำการอัปเดตแอปปลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจาก Google Play Store.
 2. ทำการ Clear data โดยการทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกไปที่ Apps ในกลุ่มของ TV .
  4. ตั้งค่า Running app หรือ system app.
  5. เลือกแอปปลิเคชันกับปัญหา.
  6. เลือกที่ Clear data จากนั้น OK.
 3. ตรวจสอบกับรายการหน้าเว็บ หรือที่อยู่อีเมล์ ที่แสดงในFULL DESCRIPTION ของแต่ละแอปปลิเคชัน.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Google Play Store.
  3. เลือกที่ My Apps.
  4. เลือกแอปปลิเคชันนั้น จากนั้นFULL DESCRIPTION.
 4. พิจารณาการยกเลิกการติดตั้งแอปปลิเคชันนั้น.

หมายเหตุ: การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง: การแก้ปัญหา(Android TV): อะไรเป็นข้อดีของการรีสตาร์ททีวี และการอัปเดตซอฟต์แวร์ ? / ปัญหาของเสียงและหน้าจอ