หมายเลข ID หัวข้อ : 00191253 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/03/2021

บางครั้งการตอบสนองของรีโมทคอนโทรลของทีวีก็ไม่ดี (สำหรับ BRAVIA TV บางรุ่นที่ออกในปี 2017 หรือหลังจากนั้น)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  ลองทำตามดังต่อไปนี้เพื่อแก้ไขอาการให้ดีขึ้น

  1. ตรวจเช็คดูว่าไม่มีอะไรปกคลุมช่องรับสัญญาณเซ็นเซอร์ของตัวรีโมทของทีวี
  2. ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมทคอนโทรล และใส่เข้าไปใหม่หลังจากที่ผ่านไปแล้วสองนาที
  3. ถอดปลั๊กของทีวีออก และเสียบกลับเข้าไปใหม่
  4. ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ใหม่ เมื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ถอดแบตเตอรี่เก่าออกจากตัวรีโมทคอนโทรล และจากนั้นให้ใส่แบตเตอรี่ใหม่เข้าไป หลังจากนั้นอีกหนึ่งนาที

  หมายเหตุ: การถอดแบตเตอรี่และทำการดิสชาร์จนานหนึ่งนาที เพื่อทำการรีเซ็ตตัวรีโมทคอนโทรล