หมายเลข ID หัวข้อ : 00189174 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2018

ในแอปปลิเคชัน YouTube , ทำไมระดับของโวลลุ่มมีการเปลี่ยนไปเมื่อเล่นคอนเทนท์อันอื่น ?

    เรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างในระดับโวลลุ่มสูงและต่ำ สำหรับแต่ละคอนเทน์ต้นฉบับของ YouTube .

    YouTube ออกแบบมาให้ปรับและควบคุมระดับโวลลุ่มที่แตกต่างกันสำหรับคอนเทนท์ที่หลากหลาย เพื่อให้มีระดับเสียงออกมาในระดับปานกลาง. อย่างไรก็ตาม , ระดับโวลลุ่มของแต่ละคอนเทนท์อาจจะแตกต่างกันได้ เนื่องจาก BRAVIA TV จะให้เสียงออกมาที่ระดับเสียงต้นฉบับ เพื่อให้เหมาะกับระดับโวลลุ่มที่ปรับไว้.