หมายเลข ID หัวข้อ : 00191456 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/05/2019

เสียงของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่สามารถได้ยินจากลำโพงที่ติดรถยนต์.

วิธีการเปิดเสียงโทรศัพท์เคลื่อนที่จากลำโพงติดรถยนต์

    ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้มีเสียงของโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากลำโพงติดรถยนต์:

    1. เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ทาง Bluetooth.
    2. เลือก Ringtone จากเมนู เซ็ตอัป Bluetooth จากอุปกรณ์เครื่องเสียงติดรถยนต์ของท่านของท่านและตั้งค่าให้ไปที่ 2 (Cellular phone).