หมายเลข ID หัวข้อ : 00185898 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/10/2018

ประกาศสำหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องเล่นแบบวิทยุกระเป๋าหิ้วรุ่น CFD-S70 - อัปเดตเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขอขอบคุณท่านที่สนับสนุนและสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

โซนี่ได้พบว่า เครื่องเล่นแบบวิทยุกระเป๋าหิ้วรุ่น "CFD-S70" บางเครื่องบางกรณีอาจแสดงอาการผิดปกติดังที่ระบุด้านล่างนี้ได้ อาการที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความบกพร่องของชิ้นส่วนภายในเครื่องที่ทำหน้าที่อ่านข้อมูลที่บันทึกบนแผ่นเพลง Audio CD

เพื่อความมั่นใจและพึงพอใจของลูกค้า หากท่านสงสัยหรือพบอาการดังกล่าว ท่านลูกค้าสามารถนำเครื่องที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ไปที่ศูนย์บริการของโซนี่ใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์สำนักใหญ่ ทางโซนี่จะดำเนินการให้บริการตรวจซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับเครื่องที่ได้รับผลกระทบนี้

บริการตรวจซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนี้จะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

โซนี่ขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องนี้ และขอขอบคุณท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ

[ชื่อรุ่นที่ได้รับผลกระทบ]
CFD-S70

[อาการ]
- ไม่สามารถเล่น Audio CD ได้
- มีข้อความ "no CD" แสดงที่หน้าจอของเครื่อง แม้ว่าจะใส่แผ่น Audio CD เข้าไปแล้ว
- เสียงกระโดดบ่อย ๆ ในระหว่างการเล่น Audio CD

[หมายเลขประจำเครื่องที่ได้รับผลกระทบ]

เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องของท่านอาจได้รับผลกระทบหรือไม่ โปรดตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่อง (serial number) โดยผ่านทางลิงค์ที่ตรงกับประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้

- ประเทศไทย

[วิธีการตรวจเช็คชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง]
ชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องจะอยู่ที่บริเวณด้านล่างของตัวเครื่อง
โปรดสังเกตว่าฉลากของหมายเลขประจำเครื่องจะติดไว้ที่ด้านในของฝาปิดของช่องใส่แบตเตอรี่ กรุณาเปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่นี้ เพื่อดูหมายเลขประจำเครื่อง


Image

[ระยะเวลาตรวจซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย]
จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563