หมายเลข ID หัวข้อ : 00185898 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/10/2017

ประกาศสำหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องเล่นแบบวิทยุกระเป๋าหิ้วรุ่น CFD-S70

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขอขอบคุณท่านที่สนับสนุนและสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.

โซนี่ได้พบว่า เครื่องเล่นแบบวิทยุกระเป๋าหิ้วรุ่น "CFD-S70" บางเครื่องบางกรณีอาจแสดงอาการผิดปกติดังที่ระบุด้านล่างนี้ได้. อาการที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความบกพร่องตัวของชิ้นส่วนภายในเครื่องที่ทำหน้าที่อ่านข้อมูลที่บันทึกบนแผ่นเพลง Audio CD.

เพื่อความมั่นใจและพึงพอใจของลูกค้า หากท่านสงสัยหรือพบอาการดังกล่าว ท่านลูกค้าสามารถนำเครื่องที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ไปที่ศูนย์บริการของโซนี่ใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์สำนักใหญ่ ทางโซนี่จะดำเนินการให้บริการตรวจซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับเครื่องที่ได้รับผลกระทบนี้.

บริการตรวจซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนี้จะเปิดดำเนินการไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562.

โซนี่ขออภัยในความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องนี้ และขอขอบคุณท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ.

[หมายเลขประจำเครื่องที่ได้รับผลกระทบ]
CFD-S70

[อาการ]
-  ไม่สามารถเล่น Audio CD ได้
-  มีข้อความ "no CD" แสดงที่หน้าจอของเครื่อง แม้ว่าจะใส่แผ่น Audio CD เข้าไปแล้ว
-  เสียงกระโดดบ่อย ๆ ในระหว่างการเล่น Audio CD

[หมายเลขประจำเครื่องที่ได้รับผลกระทบ]
กรุณาตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่อง (serial number) จากลิงก์ที่ส่งมา กรุณาเลือกชื่อประเทศที่ท่านซื้อเครื่องนี้ เพื่อเช็คเบื้องต้นว่าเครื่องของท่านได้รับผลกระทบหรือไม่.

- ไทย

[วิธีการตรวจเช็คชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง]
ชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องจะอยู่ที่บริเวณด้านล่างของตัวเครื่อง.
โปรดสังเกตว่าฉลากของหมายเลขประจำเครื่องจะติดไว้ที่ด้านในของฝาปิดของช่องใส่แบตเตอรี่. กรุณาเปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่นี้เพื่อดูหมายเลขประจำเครื่อง.
Image

[ระยะเวลาตรวจซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย]
จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562