หมายเลข ID หัวข้อ : 00185173 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/01/2021

ประกาศเรื่องการตรวจซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับท่านลูกค้าของโซนี่ BRAVIA LCD TV KD-55X9300D/ KD-65X9300D

  2017-07-27

  เรียน ท่านลูกค้าผู้ทรงเกียรติของโซนี่,
  ในโทรทัศน์ BRAVIA บางเครื่องของ KD-X9300D ซีรี่ย์ อาจจะมีการแสดงอาการเปิดเครืองไม่ได้ เนื่องจาก มีปัญหากับแผงวงจรจ่ายกำลังไฟ. 
  เพื่อแก้ปัญหานี้ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขในของการรับประกันแบบมีข้อจำกัดที่มาพร้อมกับเครื่องรุ่นที่ได้รับผลกระทบ เราจะดำเนินการตรวจซ่อมรุ่นที่ได้รับผลกระทบให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จนถึง 31 มกราคม 2565
   
  ขอขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุน และขออภัยท่านในความไม่สะดวกที่อาจจะมีขึ้น.
   
  รุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ
  KD-55X9300D 
  KD-65X9300D
   
  การแก้ปัญหา
  ถ้าหากท่านมีรุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ ที่อาจจะเปิดเครื่องไม่ได้ กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการของโซนี่ในพื้นที่ของท่าน รายชื่อของศูนย์บริการของโซนี่ ดูได้จากหน้า ศูนย์บริการ. ถ้าหากการวิเคราะห์มีการยืนยันได้ว่า ปัญหาเกิดจากความบกพร่องของแผงวงจรจ่ายกำลังไฟ รุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ ของท่านจะได้รับการตรวจซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันแบบมีข้อจำกัด ที่มาพร้อมกับรุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบนั้น จนถึง 31 มกราคม 2565