หมายเลข ID หัวข้อ : 00200214 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2018

ฉันจะสามารถดูเอาท์พุท 4K เมื่อทำการเล่นคอนเทนท์ 4K จากอินเทอร์เน็ต(Netflix, ฯลฯ.) หรือแผ่นดิสก์ได้อย่างไร?

    เราแนะนำให้ใช้จอภาพที่ใช้ได้กับ 4K ที่มีอินพุท HDMI ที่ใช้กับ HDCP2.2 ได้, โดยการใช้สาย HDMI 4K หรือ 18Gbps, และตั้งค่าจอภาพไปที่ฟอร์แมทสัญญาณ HDMI.