หมายเลข ID หัวข้อ : 00198307 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

ปัญหาการเชื่อมต่อกับ HDMI ที่เป็นไปได้ และวิธีการแก้ปัญหา

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ในกรณีที่ท่านพบกับอาการบางอย่างกับการเชื่อมต่อ HDMI เช่น:

  • ตรวจไม่พบอุปกรณ์
  • อาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ HDMI 

กรุณาลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เชื่อมต่อสาย HDMI เข้าไปใหม่
  2. ตัดการเชื่อมต่อของทีวีออกจาก เต้ารับไฟ AC หลัก (ทำการ Power Cycle สำหรับทีวีของท่าน) 
  3. ตัดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายนอกใด ๆ ออกจากทีวีของท่าน และเต้ารับไฟ AC ใด ๆ (ทำการ Power Cycle สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย)
  4. รอชั่วครู่ และ จากนั้น ให้เชื่อมต่อทีวีของท่านและอุปกรณ์อื่นเข้าด้วยกัน
  5. เสียบสายกำลังไฟ AC ใด ๆ กลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้า

หรือ, ถ้าปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข, กรุณาลองทำตามลำดับของขั้นตอน และ ตรวจสอบดูหลังในแต่ละขั้นตอนว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขไปหรือไม่:

  1. ดำเนินการ Power Cycle
  2. ดำเนินการ Factory Reset

เพื่อให้ทีวีของท่านใช้งานได้มากที่สุด เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ท่านทำการอัปเดตทีวีด้วย ตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์ ตัวล่าสุดอยู่เสมอ. 

(*) Hot plugging: การเพิ่ม หรือ ปลดอุปกรณ์ออกจากทีวีของท่านในระหว่างที่เครื่องกำลังทำงานอยู่และระบบปฏิบัติการ (OS) สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้โดยอัตโนมัติ.