หมายเลข ID หัวข้อ : 00187374 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/10/2017

อุปกรณ์เสริมที่จัดมาให้ (WM1, WM2) จะคงเหลืออยู่หลังการเซ็ตอัพทีวี.

    WM1 และ WM2 เป็นชิ้นส่วนสำหรับการติดตั้งกับฝาผนัง. จำเป็นสำหรับการติดตั้งกับฝาผนัง กรุณาเก็บรักษาไว้. สำหรับวิธีการติดตั้ง ให้อ้างอิงกับคำแนะนำให้การติดตั้งกับฝาผนัง.

    รูปภาพของ WM1 และ WM2