หมายเลข ID หัวข้อ : 00182728 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศเรื่องการยุติบริการเครือข่ายของ vTuner ในวันที่ 4 ตุลาคม 2558

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2015-09-17
ประกาศเรื่องการยุติบริการเครือข่ายของ vTuner ในวันที่ 4 ตุลาคม 2558

 

เรียน ลูกค้าทุกท่าน,

ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของ Sony.

ทางบริษัทฯ ได้ออกประกาศให้ทราบว่า จะทำการยุติบริการสตรีมมิ่งวิทยุผ่านอินเตอร์เน็ต vTuner ในวันที่ 4 ตุลาคม 2558 สำหรับรายการผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ด้านล่างนี้.

ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้.

[รุ่นที่ได้รับผลกระทบ]
・Component audio
HAP-Z1ES

・Stereo systems
HAP-S1

・Digital Photo Frame
DPF-WA700