หมายเลข ID หัวข้อ : 00182616 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศถึงลูกค้า Sony VAIO VGN-TZ

  2008-09-04

  เรียนท่านเจ้าของเครื่อง,

  เนื่องด้วยเมื่อเร็วๆนี้ทางโซนี่ได้พบว่ามีจำนวนเครื่องโน๊ตบุ๊ตส่วนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่น VAIO “TZ Series” ที่ได้มีการจำหน่ายในช่วง พฤษภาคม 2007 ถึง สิงหาคม 2008 ได้เกิดกรณีความร้อนมากกว่าปรกติในบริเวณช่องต่อไฟ DC jack และหน้าจอแสดงผล LCD ซึ่งยังผลให้กรอบเครื่องบิดหรือผิดรูปแบบไปจากเดิม

  ทางเรามีความมุ่งมั่นที่จะเสนอความพึงพอใจและความปลอดภัยให้กับลูกค้า โซนี่ขอเสนอการตรวจเช็คและแก้ไขฟรี สำหรับเครื่องรุ่นที่อยู่ในรายการประกาศนี้ ในกรณีที่เครื่องของท่านจัดอยู่ในโปรแกรมการประกาศนี้ ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลหรือศูนย์บริการโซนี่ที่ท่านสะดวก หน้าเว็ปไซค์ของส่วนบริการจะมีหมายเลขโทรศัพท์ของ ศูนย์บริการข้อมูล

  [ขั้นตอนการตรวจเช็คและแก้ไข]

  1. โปรดยืนยันว่าเครื่อง VAIO รุ่น VGN-TZ ของท่านจัดอยู่ในรายการที่ต้องทำการตรวจเช็คและทำการแก้ไขหรือไม่

  2. ในกรณีที่เครื่องของท่านตรงกันกับที่ได้มีการประกาศและอยู่ในรายการ โปรดติดต่อศูนย์บริการโซนี่ของประเทศที่ท่านพำนักอยู่พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ :

  • ชื่อรุ่นเครื่อง VAIO และหมายเลขประจำเครื่อง (serial number)

  • ข้อมูลที่สามารถติดต่อท่านได้ (หมายเลขโทรศัพท์, e-mail)

  3. ศูนย์บริการข้อมูลโซนี่จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจเช็คและแก้ไขให้ท่านทราบ

  [เครื่องรุ่น VGN-TZ ที่จัดอยู่ในรายการ]

  VGN-TZ17SN
  VGN-TZ16SN

  VGN-TZ38GN
  VGN-TZ37SN
  VGN-TZ36SN

  * เพื่อทำการยืนยันว่าเครื่อง VAIO รุ่น VGN-TZ ของท่านเป็นเครื่องที่จัดอยู่ในการประกาศนี้หรือไม่ คลิ๊กที่นี้ เพื่อทำการตรวจเช็คหมายเลขประจำเครื่อง

  หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการคำแนะนำใดๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการโซนี่ โดยท่านสามารถเช็คข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์จากหน้าเว็ปไซต์ ศูนย์บริการ

  ทางเราขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ โซนี่จะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง

  ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนสินค้าโซนี่เสมอมา

  (นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว)
  ข้อมูลส่วนตัว เช่นชื่อ ที่อยู่ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ได้ให้ไว้กับทางศูนย์บริการข้อมูล จะถูกจัดเก็บและใช้เพื่อการติดต่อท่านสำหรับประสานงานเกี่ยวกับการประกาศในคราวนี้ รวมทั้งการแจ้งข้อมูลการแก้ไขเท่านั้น ทั้งนี้การแก้ไขโดยปราศจากค่าใช้จ่ายตามที่ประกาศนี้ อาจมีการนำข้อมูลของท่านให้กับบริษัทที่ทางโซนี่ได้มีข้อตกลงเผื่อให้บริการ ซึ่งทางโซนี่ขอยืนยันว่าทางบริษัทคู่สัญญาจะดำเนินการรักษาข้อมูล เช่นเดียวกันกับที่เราได้กำหนดไว้

  โปรดติดต่อศูนย์บริการโซนี่ใกล้ถื่นพำนักของท่านเพื่อแสดงความประสงค์ให้ แก้ไข ลบ หรือปิดบังข้อมูลของท่านเกี่ยวกับกรณีที่ได้มีการประกาศไว้ และโปรดรับทราบว่าในการทีท่านประสงค์ให้ทำการลบหรือปิดบังข้อมูลของท่านจากระบบ โซนี่อาจไม่สามารถให้บริการให้ท่านได้ไม่ตรงตามที่ประสงค์ไว้ข้างต้นทั้งหมด