หมายเลข ID หัวข้อ : 00182553 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศเรื่อง การรักษาความปลอดภัยสำหรับยูสเซอร์ของ Portable Wireless Server WG-C10

  2017-07-06

  เรียน ท่านลูกค้าของโซนี่,

  เครื่อง Portable Wireless Server WG-C10 ของเราที่ได้ออกวางจำหน่ายเมื่อเดือนเมษายน 2556 ที่สามารถจะเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย เพื่อการเข้าถึงสมาร์ทโฟน และเครื่องแทปเล็ตได้โดยตรง การใช้งานนี้จะทำได้อย่างปลอดภัย เฉพาะเมื่อคุณทำการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้องให้กับเครื่อง WG-10 เท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่า มีความปลอดภัยและมีการป้องกันการโจมตีจากผู้ประสงค์ร้ายกับเครื่อง WG-C10 ของคุณ กรุณาทำตามคำสั่งด้านล่างนี้ ไม่เช่นนั้น อาจจะกลายเป็นว่า คุณได้อนุญาตให้อุปกรณ์ Wi-Fi ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงเครื่อง WG-C10 ของคุณได้โดยการเชื่อมต่อกับเครือข่าย LAN ไร้สายเดียวกันกับที่คุณกำลังใช้งานอยู่.

  1. ตั้งค่า รหัสผ่าน/รหัสการเข้าถึงของ LAN ไร้สาย
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยในเครื่อง WG-C10 ของคุณตามคู่มือช่วยเหลือที่แสดงไว้ด้านล่าง นอกจากนี้ ถ้าหากคุณได้ให้รหัสผ่านหรือรหัสการเข้าถึงของเครือข่าย LAN ไร้สายของคุณเพื่อให้ผู้อื่นใช้ไฟล์ร่วมกัน  ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณทำการเปลี่ยนรหัสผ่านนั้นใหม่ เมื่อใช้งานเสร็จ.

  คู่มือช่วยเหลือ
  การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของ Wi-Fi โดยใช้ PWS Manager (อุปกรณ์ Android)
  การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของ Wi-Fi โดยใช้ PWS Manager (อุปกรณ์ iOS)

  2. หลีกเลี่ยงการใช้บริการเครือข่าย LAN ไร้สายแบบสาธารณะ
  WG-C10 จะอนุญาตให้คุณทำการเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้ผ่านเราท์เตอร์ LAN ไร้สาย แต่จะมีเครือข่าย LAN สาธารณะบางอันที่จะไม่มีการรักษาความปลอดภัย และจะปล่อยให้ยูสเซอร์จำนวนมากเชื่อมต่อได้ เพื่อความปลอดภัย  ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อเครื่อง WG-C10 ของคุณเข้ากับบริการเครือข่าย LAN ไร้สายแบบสาธารณะ