หมายเลข ID หัวข้อ : 00182531 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศถึงผู้ใช้กล้องดิจิตอลแอสแอลอาร์ “α(อัลฟ่า)700”, DSLR-A700

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2008-09-26

เราได้ทำการจัดเตรียมเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุด Vers.4 ซึ่งได้มีการปรับปรุง ดังรายละเอียดตามประกาศนี้ ในวันที่ 16 กันยายน 2551
โปรดคลิก ที่นี่  เพื่อดูรายละเอียด

================================================================================

ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์จาก Sony อย่างต่อเนื่อง

Sony ได้จัดเตรียมเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุดให้กับท่านที่เป็นเจ้าของ “α700”, DSLR-A700.

[รุ่นที่กำหนด]
DSLR-A700 (α700 (เฉพาะตัวกล้อง))
DSLR-A700P (α700 (พร้อมชุดเลนส์ซูม))
DSLR-A700K (α700 (พร้อมชุดเลนส์ Carl Zeiss))

[รุ่นเฟิร์มแวร์ที่กำหนด]
Ver.1.0 และ Ver.2.0

  • รุ่นของเฟิร์มแวร์ระบุไว้ที่หน้าจอ LCD แสดงผลของตัวกล้อง เมื่อกดปุ่ม ‘MENU” ตามด้วยปุ่ม ‘DISP’
  • ขั้นตอนในการดาวน์โหลดจะเริ่มต้นในหน้าดาวน์โหลด
  • เฟิร์มแวร์รุ่น “Ver.3.0” ไม่สามารถใช้ร่วมกับการอัพเดทนี้ได้

[อาการผิดปรกติและสิ่งที่ได้ทำการปรับปรุง]

  • เมื่อถ่ายภาพต่อเนื่อง ไฟสถานะ Access Lamp จะถูกเปิด และระบบอาจหยุดทำงาน
  •  เมื่อทำการปิดตัวกล้อง ภายใต้โหมด “MR” การตั้งค่าที่ทำไว้ในโหมด “MR” จะส่งผลไปยังการตั้งค่าในโหมดถ่ายภาพอื่นๆ

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์อัพเดท

สำหรับข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับอัพเดทนี้ สามารถติดต่อศูนย์บริการ Sony จากรายการในหน้า Service Centers Page.

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดี