หมายเลข ID หัวข้อ : 00182527 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศสำหรับเรื่องทีวี LCD Sony BRAVIA® ที่ได้รับผลกระทบ: ไม่สามารถทำการลงชื่อเข้าใช้บริการของ Skype ได้ - ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

  2014-08-15

  ขณะนี้ตัวอัพเดทสำหรับซอฟท์แวร์ของทีวีได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว.  กรุณาทำการอัพเดทซอฟท์แวร์ทีวีของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่มีแจกจ่ายให้ทางอินเตอร์เน็ตก่อนที่จะใช้บริการ Skype ในทีวีของท่าน.
  อีกวิธีการหนึ่ง, ท่านอาจจะทำการดาวน์โหลดอัพเดทซอฟท์แวร์นี้ได้จากหน้า เว็บไซต์สนับสนุน ของเราไปเก็บไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บ USB และเสียบอุปกรณ์นั้นเข้าไปที่ช่องเสียบ USB ที่อยู่บริเวณด้านข้างของทีวี เพื่อทำการอัพเดทซอฟท์แวร์ของทีวีนั้น. 
  ตัวอัพเดทซอฟท์แวร์ที่ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่ได้รับผลกระทบนี้ จะมีการจัดทำของใหม่ไว้ในหน้าเว็บไซต์สนับสนุนเป็นระยะ. 

  เราขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น.


  4 สิงหาคม 2557

  เรียน ท่านลูกค้าโซนี่,

  ลูกค้าบางท่านอาจจะเคยประสบปัญหาการลงชื่อเข้าใช้งานในบัญชีผู้ใช้งาน Skype ของตนเองในบางรุ่นของทีวี BRAVIA®. การอัพเดทที่สำคัญกับ Skype ในทีวีของโซนี่ จะมีให้ในอีก 2-3 อาทิตย์นี้. แต่เนื่องจากการเตรียมการณ์สำหรับการอัพเดทนี้, Skype จำเป็นต้องทำการปิดการลงชื่อเข้าใช้งานของผู้ใช้เป็นการชั่วคราวในการลงชื่อเข้าใช้งานกับ Skype ในทีวีบางรุ่น. เรื่องนี้ไม่ได้เป็นสิ่งผิดปกติที่เกิดกับทีวีนั้น, และไม่มีแอพพลิเคชันอื่นใดที่ได้รับผลกระทบ แต่เป็นความจำเป็นต้องทำในการอัพเดทแอพพลิเคชัน Skype. ทั้ง Skype และโซนี่ ต่างก็ดำเนินการเพื่อทำการอัพเดททีวีให้เป็น Skype เวอร์ชันใหม่ให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้. เวอร์ชันสำหรับใช้ในการอัพเดทจะมีการออกมาในเวลาอันใกล้นี้สำหรับทีวี BRAVIA® ที่ได้รับผลกระทบนี้, ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นท่านจะสามารถลงชื่อเข้าใช้งาน และใช้งาน Skype ได้ตามปกติ.

  รายละเอียด

  เริ่มวันที่: 4 สิงหาคม 2557


  รุ่นเครื่องที่อยู่ในข่าย: ทีวีโซนี่ BRAVIA® X/W/S ซีรีย์ รุ่นปี 2556 และ 2557 ที่มีแอพพลิเคชัน Skype.
  คลิก ที่นี่ เพื่อดูรุ่นเครื่องต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ.


  อาการ: ลูกค้าบางรายไม่สามารถจะลงชื่อเข้าใช้งานของบริการ Skype ได้


  สาเหตุ: Skype ได้ทำการปิดการลงชื่อเข้าใช้งาน Skype ของผู้ใช้ในทีวีบางรุ่น


  การแก้ไข: จำเป็นต้องทำการอัพเดทซอฟท์แวร์ให้กับทีวี BRAVIA®

  ลูกค้าที่พบกับปัญหานี้จะสามารถใช้บริการได้โดยทำการอัพเดทซอฟท์แวร์ของทีวีได้จากทางอินเตอร์เน็ต. โดยตัวอัพเดทนี้จะมีให้ใช้งานได้ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม. 

  เราขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น.