หมายเลข ID หัวข้อ : 00182340 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศเรื่องการสิ้นสุด Windows XP

  2014-03-20

  เรียน ท่านลูกค้าที่รักทุกท่าน,

  ตามที่บริษัท ไมโครซอฟต์ ได้มีการประกาศให้ทราบว่า จะยุติการสนับสนุนสำหรับ Windows XP ในวันที่ 8 เมษายน 2557 ซึ่งหลังการสิ้นสุดการสนับสนุนดังกล่าวแล้ว จะไม่มีการจัดหาให้สำหรับการอัพเดทด้านความปลอดภัยและด้านเทคนิคอีกต่อไป

   

  ดังนั้น โซนี่จึงไม่สามารถที่จะให้การสนับสนุนปัญหาเรื่องคุณภาพ/ความปลอดภัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเราที่ทำงานด้วย Windows XP, ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยปัจจัยต่าง ๆ หลังการยุติการสนับสนุนของไมโครซอฟต์ได้อีกต่อไป โปรดรับทราบด้วยว่า ฟังก์ชันทั่วไปและฟังก์ชันด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ทำงานอย่างเหมาะสม ถ้าหากยังมีการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย Windows XP ต่อไป

  เพื่อความต่อเนื่องในการใช้งานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของท่านใน Windows เวอร์ชันใหม่, กรุณาเข้าไปดูที่หน้าเว็บสนับสนุนของเราสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของท่านเพื่อตรวจเช็คดูความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้

   

  * กรุณารับทราบด้วยว่า เราไม่สามารถจะให้การสนับสนุนในปัญหาด้านคุณภาพ/ความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของผลิตภัณฑ์ของเราใน Windows OS เวอร์ชันเก่าที่ทางไมโครซอฟต์ได้ยุติการสนับสนุนไปแล้ว และที่ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดภายหลังการสิ้นสุดการสนับสนุนของไมโครซอฟต์